Het vitaal bedreigde kind in de huisartsenpraktijk

Omschrijving
De opvang van vitaal bedreigde kinderen is voor veel huisartsen een lastige klus. In deze training leert u als huisarts methodisch te handelen volgens een beproefd recept, de ABCDE methodiek. Methodisch handelen is een belangrijke voorwaarde voor de efficiënte opvang van een vitaal bedreigd kind. Naast korte theoretische presentaties, oefent u vaardigheden en op de huisartsenpraktijk gerichte scenario’s, o.a. met realistische poppen met de mogelijkheid om te ausculteren. De deelnemers kiezen zelf een deel van de scenario’s.
 
Opzet en leerdoel
Leerdoelen
- het herkennen van een vitaal bedreigd kind en met zo min   mogelijk delay zorgdragen voor de meest efficiënte behandeling          van het kind binnen de keten van spoedeisende hulp
- de ABCDE methodiek gebruiken om het vitaal bedreigde kind op te vangen
- de waarde en mogelijkheden van zuurstoftoediening en vernevelmogelijkheden bij een vitaal bedreigde kind
- kennis hebben van zijn/haar taken en relevante samenwerkingsaspecten binnen de keten van spoedeisende hulp bij de opvang van vitaal bedreigde kinderen
- overdracht volgens SBAR te hanteren
 
Totale tijd :       3.25 uur
Theoriedeel :     
0.75 uur
Scenario’s :  2.00 uur
Evaluatie afsluiting :   0.25 uur
Pauze:    0.25 uur
             
Theorie
- Presentatie d.m.v. PowerPoint wordt afgewisseld met vaardigheden
 
Scenario’s
- U oefent diverse scenario’s gericht op de huisartsenpraktijk met behulp van oefenpoppen met de mogelijkheid om te ausculteren.
 
Afronding en bijzonderheden
Ervaren  trainers (ambulance/mobiel medisch team/spoedeisende hulp) met ruime praktijkervaring en affiniteit met vitaal bedreigde kinderen en de huisartsenzorg. Per training 8 tot 16 deelnemers, 1 trainer per 8 deelnemers. In company of op locatie van Medac.  Medac verzorgt alle trainingsmaterialen. 
 

Voor wie
 

Huisartsen, huisartsen in opleiding, 
Cursustijd 3.5 uur
Prijs op aanvraag
Accreditatie KNMG voor 4 punten
Cerficering U ontvangt een Medac certificaat
Data Agenda of In overleg