Cursus Blended Learning Advanced Life Support

Omschrijving
Artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen komen beroepsmatig in aanraking met reanimaties. Ze moeten hierbij handelingen uitvoeren en in teamverband kunnen samen werken. Deze ALS opleiding is gericht op het aanleren van specialistische reanimatie in teamverband. Na deze cursus kunt u coördineren en participeren in een reanimatieteam bij een verlenen van specialistische reanimatie zorg bij volwassenen
 
Opzet en leerdoel

De voorbereiding op de deze cursus vindt plaats via een uitgebreide E-learning module.  In deze module door loopt u de volledige theorie en achtergronden van alle vaardigheden en protocollen. De  praktijktraining  omvat vaardigheids- en scenario onderwijs. Na het doorlopen van de cursus bent u in staat om:
 
  • De relevante alarmeringsprocedures binnen zijn/haar werkomgeving.
  • Op juiste wijze de diagnose circulatiestilstand te stellen.
  • De ALS op adequate wijze op te starten.
  • Een juiste taakverdeling binnen de professionele reanimatiesetting te hanteren.
  • De ALS geprotocolleerd uit te voeren.
  • Inzicht in de potentieel omkeerbare oorzaken (4 H’s en 4 T’s) en de praktische behandeling daarbij.
  • De patiënt zorgvuldig te evalueren en te behandelen na het verkrijgen van ROSC.
  • De juiste overwegingen te maken om de reanimatie te beëindigen

Afronding en bijzonderheden
De Blended Learning training “Advanced Life Support “van Medac Life Support is mede  gebaseerd op de richtlijnen “Specialiseerde Reanimatie  van de volwassene” ERC/NRR 2015.
Indien wenselijk passen we de training aan op lokale werkafspraken binnen de instelling. Accreditatie bij diverse beroepsverengingen is toegekend (ABAN. V en VN). Medac beschikt over een aantal zeer ervaren trainers op dit gebied. Medac verzorgt uiteraard  alle trainingsmaterialen en fantomen
 
 
Voor wie Verpleegkundigen en artsen, reanimatieteams
Cursustijd  4 uur, voorbereiding met E-learning
Prijs Op aanvraag 
Accreditatie V en VN, ABAN
Certificering U  ontvangt  een Medac certificaat
Data Zie Agenda of in overleg