Inbrengen en verzorging perifeer infuus

Training Inbrengen en verzorging perifeer infuus
 
Omschrijving
Het inbrengen van een perifeer infuus is een voorbehouden handeling.
Deze training in het  ontwikkeld om die vaardigheid onder de knie te krijgen of op peil te houden.  Na een korte herhaling van de theorie oefent u uitgebreid op fantomen onder begeleiding van een ervaren instructeur.
 
Opzet en leerdoel
·         De deelnemer kent de verschillende  soorten perifere catheters en weet hoe de catheter ingebracht is en kan dit anatomisch begrijpen en verklaren.
·         De deelnemer kent de verschillende indicaties, contra-indicaties voor het inbrengen van een venflon.
·         De deelnemer kan de verzorging op juiste wijze uitvoeren, rekening houdend met alle belangrijke aspecten als hygiëne, steriliteit, risico's van verplaatsen, comfort voor de patiënt, open houden van de catheter
·         De deelnemer kan op juiste wijze reageren bij complicaties en kent de eigen acties bij complicaties en weet de juiste professionele hulp in te schakelen bij complicaties.
 
Deelonderwerpen:
·         Type verflens
·         Indicaties, contra-indicaties en complicaties.
·         Plaats van inbrengen,
·         Uitleg over procedure in  ziekenhuis en thuissituatie
·         Uitleg over de verzorging van de venflon.

Programma opbouw:
0.5 uur theorie
1.5 uur vaardigheidstraining met interactieve en probleem gestuurde simulatie training op fantomen
 
Afronding en bijzonderheden
Getraind wordt met simulatiepoppen en verschillende typen venflons.Indien mogelijk wordt getraind met de venflons en materialen die gebruikt worden in de praktijksituatie van de deelnemers.  Er wordt gewerkt volgens het Vilans protocol. Medac is ingeschreven in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW.
 
Voor wie Gespecialiseerd)verpleegkundigen  en verzorgenden. U bent bevoegd om een perifeer infuus in te brengen en wil die vaardigheid (opnieuw) trainen
Cursustijd 2 uur
Voorbereiding Protocollen Vilans doornemen
Prijs € 50,00
Accreditatie V en VN
Certificering Medac Certificaat
Data In overleg