Verzorgen Centraal Veneuze lijnen (PICC en CVC)

Doelstelling:
Deze training leert verpleegkundigen op juiste wijze de verzorging uit te voeren van centraal veneuze lijnen (PICC, Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter en CVC, Centraal Veneuze Catheter) bij patiënten in de zowel de klinische situatie als in de thuis situatie.
 
Leerdoelen:
 • De deelnemer kent de verschillende centraal veneuze catheters en weet hoe de catheter ingebracht is en kan dit anatomisch begrijpen en verklaren.
 • De deelnemer kent de verschillende indicaties, contra-indicaties voor centraal veneuze catheters en is bekend met de mogelijke complicaties van deze catheters.
 • De deelnemer weet hoe op juiste wijze medicatie, voeding en vocht toe te dienen via de centraal veneuze catheter.
 • De deelnemer kan de verzorging op juiste wijze uitvoeren, rekening houdend met alle belangrijke aspecten als hygiene, steriliteit, risico's van verplaatsen, comfort voor de patiënt, open houden van de catheters
 • De deelnemer kan op juiste wijze reageren bij complicaties en kent de eigen acties bij complicaties en weet de juiste professionele hulp in te schakelen bij complicaties.
Deelonderwerpen:
 • Type lijnen (uitleg over verschillende PICC en CVC lijnen)
 • Indicaties, contra-indicaties en complicaties.
 • Plaats van inbrengen, ligging van cathetertip etc.
 • Getunnelde of ongetunnelde catheters
 • Uitleg over procedure in ziekenhuis
 • Uitleg over de verzorging van de catheters.
Programmaopbouw:
0.5 uur theorie
1.5 uur vaardigheidstraining met interactieve en probleem gestuurde simulatie training.
 
Overige informatie:
 • Getraind wordt met simulatiepoppen en verschillende typen centraal veneuze catheters.
 • Indien mogelijk wordt getraind met de catheters en materialen die gebruikt worden in de praktijksituatie van de deelnemers.
 • De deelnemer leert zowel de verzorging aan van in de arm ingebrachte PICC's als van centraal ingebrachte CVC's.
Voor wie (gespecialiseerd)verpleegkundigen  en verzorgenden
Cursustijd 2,5  uur
Voorbereiding Protocollen Vilans doornemen
Prijs € 75,00
Accreditatie V en VN
Certificering Medac Certificaat
Data In overleg