Agressie in de Wachtkamer

Omschrijving
Er gaat tegenwoordig bijna geen dag voorbij of je komt het woord agressie tegen in het nieuws. Toch zijn agressie en geweld niet echt ‘nieuw(s)’. Welk gedrag als ‘agressief’ wordt beleefd kan per persoon verschillen. Sommige van uw collega’s zullen vinden dat er sprake is van agressie bij zeuren en beledigen. Anderen spreken van agressie bij dreigen en vernielen. Vaak zegt men dat de huidige samenleving harder wordt. Of dit echt zo is, valt moeilijk aan te tonen. Wel hebben de zorg- en dienstverlenende organisaties steeds meer te maken met agressie. Enerzijds spelen daarin de starheid van de bureaucratie en de groeiende omvang van steeds mondiger patiënten een rol. Anderzijds is er de toenemende onzekerheid bij mensen in een complexer wordende samenleving. En ook onzekerheid bij medewerkers over hoe zij het beste kunnen omgaan met patiënten.

Kortom, agressie komt steeds vaker voor in sociale situaties. Het gedrag wat zich daarbij voordoet dient zich regelmatig aan als een onhandelbaar probleem. Tegenwoordig hebben niet alleen de zogenaamde risicoberoepen hier last van bij de uitvoering van hun dagelijkse werk. Dit geldt steeds vaker voor meerdere beroepsgroepen waarbij er dagelijks of frequent sprake is van opgelegde werk gerelateerde sociale situaties en/of sociaal verkeer. Dat betekent dat ook jij, als huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente of verpleegkundige agressie in mindere of meerdere maten hebt meegemaakt en/of waarschijnlijk nog gaat meemaken. Het gaat om al dat gedrag dat je als agressief ervaart, gedrag waarmee een ander persoon je onder druk zet en je geen keuzevrijheid laat. Het is meestal niet persoonlijk bedoeld want het gaat om je functie. Maar jij weet ook dat het agressieve gedrag van een patiënt je wel degelijk persoonlijk kan ‘raken’. 
Gelukkig is hiervoor de afgelopen jaren meer aandacht. Achtergronden en vormen van agressie onderkennen, is van groot belang om goed om te gaan met agressie. Maatregelen ter voorkoming van agressie dienen in organisatiestructuren en werkwijzen worden ingebouwd. Ook moet er aandacht zijn voor de wijze waarop de organisatie en zijn medewerkers reageren wanneer agressie heeft plaatsgevonden. Deze cursus kan in dit licht bezien worden. 
 
Opzet en leerdoel
In deze zeer praktijk gerichte cursus van 2 dagdelen komen allerlei aspecten aan bod welke invloed hebben op de rol van jou als hulpverlener: Soorten agressie, lichaamstaal, je eigen rol, grenzen stellen; In deel 2 van de cursus is er en trainingsacteur aanwezig en worden er situaties getraind, alles onder begeleiding van een ervaren trainer.
 
Afronding en bijzonderheden
Ervaren  trainers en acteur.
Per training max 12 deelnemers. Training in company  of op locatie van Medac . Medac is geregistreerd bij het CRKBO en vrijgesteld van BTW
 
 
Voor wie Huisartsen, 
Huisartsen in opleiding, Praktijkondersteuners, Doktersassistenten
Cursustijd 2 maal dagdeel uur met overbrugging van 1 maand
Prijs Op aanvraag
Accreditatie NVDA voor 7 punten
Certificering U ontvangt een Medac certificaat
Data Zie agenda of in overleg