Training en toetsing Voorbehouden- en risicovolle handelingen

Omschrijving
Het uitvoeren van risico- en voorbehouden handelingen in de zorg is iets wat alleen bevoegde en bekwame verzorgenden en verpleegkundigen mogen doen. Volgens de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) moeten deze handelingen regelmatig worden verricht om ze uit te blijven voeren. Het volgen van deze zeer praktijkgerichte trainingen op dit gebied vormt hierbij de uitkomst.
 
Opzet en leerdoel
De cursist en/organisatie kiest de vaardigheden welke getraind moeten gaan worden. Via onze Medac  Academie  bereidt u zich voor op de modules via een E-learning  hierin wordt de theorie behandeld en wordt afgesloten met een kennistoets. Na deze afronding heeft u toegang tot de praktijktraining.
 
Medac kan u trainen / toetsen op de volgende onderwerpen:
 • Catheteriseren Man
 • Catheteriseren Vrouw
 • Blaasspoelen
 • Maagsonde inbrengen
 • PEG catheter verzorgen
 • Toedienen Sondevoeding
 • Injecteren SC en IM
 • Bloedsuiker meten
 • Compressietherapie
 • Medicatie toedienen
 • Wondverzorging
 • Verzorgen Tracheacanule
 • Toedienen  Zuurstof
 
Middels een vaardigheidstoets wordt de handeling getoetst. Bij voldoende bekwaamheid ontvangt de cursist een certificaat

Afronding en bijzonderheden:
Van de cursist wordt als voorbereiding verwacht dat de instellingsprotocollen zijn doorgenomen. De cursus wordt zowel mondeling als schriftelijk geëvalueerd.
Er wordt gewerkt volgens het Vilans protocol. Medac is ingeschreven in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW
 
Voor wie Verpleegkundigen  en Verzorgenden 
Cursustijd  Afhankelijk van onderwerp
Voorbereiding -Protocollen Vilans doornemen
-E-learning via Medac Academie
Prijs Op aanvraag
Accreditatie V en VN
Certificering Medac Certificaat
Data In overleg