Blended Learning “Het vitaal bedreigde Kind”

Omschrijving
De opvang van een kind met een (levensbedreigende) aandoening is voor vele zorgprofessionals een uitdaging, zowel buiten als binnen het ziekenhuis. Een gestructureerde benadering, ongeacht het onderliggende ziektebeeld, geeft u als professional handvaten om een ziek kind op adequate wijze op te vangen met als doel het stabiliseren en het verbeteren van de vitale functies.  Naast het kind heeft u natuurlijk te maken met ouders/verzorgers. Mede hierdoor maakt dat de opvang van het zieke kind vaak complex. De module richt zich op de methodische opvang van het kind en behandeling van de vitale functies. De specifieke protocollen zijn in het ziekenhuis aanwezig of treft u aan in de richtlijnen van de NVK. In de aansluitende  praktijktraining worden  vaardigheden en met name scenario’s getraind
 
Opzet en leerdoel
De voorbereiding op de deze cursus vindt plaats via een uitgebreide E-learning module.  In deze module door loopt u de volledige theorie en achtergronden van alle vaardigheden en protocollen. De  praktijktraining  omvat vaardigheidstrainingen en scenario onderwijs. Na het doorlopen van de cursus bent u in staat om:
 
  • De relevante alarmeringsprocedures binnen zijn/haar werkomgeving.
  • Een vitaal bedreigd kind methodisch op te vangen, conform de ABCDE methodiek en reanimatieprotocollen.
  • Inzicht in de acute en levensbedreigende ziektebeelden bij kinderen en de verschillen daarbij tussen volwassenen, zuigelingen en kinderen.
  • Op basis van bevindingen tijdens de opvang  een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden.
  • Op juiste wijze de diagnose circulatiestilstand te stellen.
  • De opvang en/of reanimatie op adequate wijze op te starten.
  • Een juiste taakverdeling te hanteren binnen de professionele opvang van het vitaal bedreigde kind.
Afronding en bijzonderheden
De Blended Learning training “Het Vitaal Bedreigde Kind ” van Medac Life Support is mede  gebaseerd op de richtlijnen ERC/NRR 2015.  Accreditatie bij diverse beroepsverengingen is toegekend (V en VN , NVK)

Medac beschikt over een aantal zeer ervaren trainers op dit gebied. Medac verzorgt uiteraard  alle trainingsmaterialen en fantomen.
 
Voor wie Kinderartsen
Specialistisch verpleegkundigen
Anesthesiologen
Cursustijd 4 uur
Voorbereiding E-learning  Vitaal Bedreigde kind via de Medac  Academie
Prijs Op aanvraag 
Accreditatie NVK. V en VN
Certificering U  ontvangt  een Medac certificaat
Data Zie Agenda of in overleg