Uw Trainer: Martijn Wildekamp

Categoriën:
Martijn Wildekamp is 46 jaar en woont samen met Eva Kramer en zijn twee kinderen Luka en Freek in Arnhem. Na zijn opleiding industrieel product design bij ArtEZ richtte Martijn Hollands Goed productontwerp op werk voor uiteenlopende klanten in binnen en buitenland. Vanaf 2007 werkt Martijn naast zijn eigen praktijk een als docent product design bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Vanaf 2014 begeleid hij tevens studenten aan de Willem de Kooning academie Rotterdam
 
In de afgelopen 14 jaar volgt Martijn verschillende opleidingen en trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling en groepsdynamiek. Vanuit zijn interesse naar menselijke drijfveren, weerstanden en talentontwikkeling enerzijds en de ervaringen die hij heeft opgedaan met bedrijven, teams en studentenbegeleiding anderzijds. 
 
Vanuit deze interesse start hij in 2018 zijn eigen opleidingsbureau Gentle Revolution en word associate trainer bij The Human Effect in Utrecht. In deze functie verzorgd en ontwikkelt hij verschillende trainingen op het gebied van teamtrainingen en loopbaanontwikkeling. In 2019 richt hij in samenwerking met Matthieu Nas van Medac Life Support Training, Medac Vitaal op. Medac Vitaal organiseert trainingen specifiek gericht op medische professionals.
 
De motivatie om trainer te worden komt voort uit zijn belangstelling voor mensen, hun drijfveren, hun issues en de interactie tussen hen. Deze aspecten ziet hij als kansen om meer zicht te krijgen op hoe je functioneert, reageert en beslissingen neemt. Zijn doel is handvatten te bieden waarmee je los kunt komen uit niet dienende patronen. Vanuit zelfreflectie en inzicht kun je persoonlijke en positieve sturing kan gaan geven aan je manier van leven, werken en communiceren. Je beweegt dan niet langer op basis van je vaste patronen, vanuit hoe je denkt te moeten handelen maar vanuit je eigenheid en kracht. Naast zijn ruime kennis en ervaring volgt Martijn doorlopend bijscholing en intervisie trajecten om de kwaliteit van zijn begeleiding en trainingen te waarborgen.
 
Martijn Wildekamp (linkedin)