Stuit en schouderdystocie voor de 1e lijn

Categoriën:
Omschrijving
De Stuitligging en de schouderdystocie komen weinig voor in de 1e lijn. Mocht er zich onverhoopt wel een van beiden aandienen in de 1e lijn verloskundige praktijk dan moet u als verloskundige een aantal stappen doorlopen om de partus tot een goed einde te brengen. In deze cursus gaat u, na een theoretische update, zelf aan de slag met diverse vaardigheden  scenario’s.  Een zeer ervaren 2e lijns verloskundige en arts begeleiden u tijdens de training.

Eindtermen workshop stuit en schouderdystocie
 
Schouderdystocie:
 • De cursist kan de definitie van een schouderdystocie benoemen.
 • De cursist kan het mechanisme achter de schouderdystocie beschrijven.
 • De cursist is zich bewust van de risicofactoren die kunnen leiden tot een schouderdystocie en kan deze herkennen.
 • De cursist is zich bewust van de mogelijke maternale en neonatale complicaties ten gevolge van een schouderdystocie en weet hierop te anticiperen.
 • De cursist kan een stappenplan volgen ten einde de schouderdystocie op te verhelpen.
 • De cursist kan de verschillende manoeuvres benoemen welke noodzakelijk kunnen zijn om een schouderdystocie te verhelpen.
 • De cursist kan de verschillende manoeuvres welke noodzakelijk kunnen zijn om een schouderdystocie te verhelpen, praktisch uitvoeren.
 • De cursist kan een gedetailleerd partusverslag noteren na afloop van een baring compliceert door een schouderdystocie.
 • Overdracht aan ketenpartners (MKA. Ambu/ afdeling verloskunde)
 
Stuitligging:
 • De cursist kan de definitie van een stuitligging als mede de verschillende vormen van stuitligging benoemen.
 • De cursist is bekend met de etiologie achter de stuitligging.
 • De cursist is zich bewust van de mogelijke risico’s die gepaard gaan met een stuitpartus.
 • De cursist kan een stappenplan volgen ten einde een stuitpartus te begeleiden.
 • De cursist is zich bewust van de aandachtspunten welke belangrijk zijn in de begeleiding van een stuitpartus.
 • De cursist kan de verschillende handgrepen benoemen welke behoren tot een partiële stuitextractie.
 • De cursist kan de verschillende handgrepen welke behoren tot een partiële stuitextractie praktisch uitvoeren.
 • De cursist kan twee methodes om problemen ten gevolge van een nakomend hoofd te verhelpen benoemen.
 • De cursist kan twee methodes om problemen ten gevolge van een nakomend hoofd te verhelpen praktisch uitvoeren.
 • Overdracht aan ketenpartners (MKA. Ambu/ afdeling verloskunde)

Afronding en bijzonderheden
 • NVOG richtlijn schouderdystocie. versie 2.0, 2008.
 • Accreditatie door KNOV 3 punten
 • NVOG richtlijn stuitligging. versie 2.0, 2008.lijnen van de NVOG worden gevolgd
 • Medac beschikt over een aantal zeer ervaren trainers op dit gebied. 1 trainer op 6 verloskundigen. Medac verzorgt  alle trainingsmaterialen en fantomen.
Naast deze training verzorgen we de volgende trainingen voor verloskundigen:
- Blended learning Newborn Life Support en PBLS
- BLS en AED van de volwassen
- inbrengen en verzorgen infuus
- Multidisciplinaire teamtrainingen (Team Resource Management)