Newborn Life Support en PBLS verloskundigen in Den Haag op 18 april (KNOV 7 punten)

Categoriën:

De aanpak van een reanimatie bij een pasgeborene is essentieel anders dan bij een gecollabeerde volwassene. De anatomie van een pasgeborene is anders waardoor je ze niet zomaar als een "kleine volwassene" mag beschouwen en bij de geboorte spelen zich unieke fysiologische processen af. De zorgprofessional leert in deze cursus de onderliggende (patho)fysiologische processen bij een pasgeborene, het  algoritme met welke stappen je in welke volgorde neemt en waarom. Daarnaast komen indicaties en uitvoering van vaardigheden aan bod. Deze cursus is gemaakt voor de verloskundige die thuis geconfronteerd wordt met een slechte start van een pasgeborene. Dat is de reden dat we met name kijken naar de mogelijkheden in de thuissituatie en hulp van ketenpartners. In een facultatief hoofdstuk wordt aandacht besteedt aan de situatie in de kliniek. De reanimatie van de zuigeling wordt ook aangeboden via een E-learning module

 

De verloskundige volgt 2 E-learning modules ter voorbereiding op de training te weten de E-learning module  Newborn Life Support  en de E-learning module PBLS. Als deze zijn afgerond volgt de praktijktraining  waarin met behulp van fantomen  vaardigheden en scenario’s worden getraind gericht op de verloskundigenpraktijk.
 
Kennis en begrip van de onderliggende (patho)fysiologische processen bij een pasgeborene.
Kennis en begrip van het Newborn Life Support  algoritme. Je weet welke stappen je in welke volgorde neemt en je begrijpt waarom.
Kennis van indicaties en uitvoering van de vaardigheden:
luchtwegmanagement: openen van de luchtweg en alternatieve strategieën.
Beademing: inflatiebeademingen en ventileren.
Circulatoir: thoraxcompressies geven “Thaler” en 2 vingermethode.
Kennis van enkele uitzonderlijke situaties.
Kennis van mogelijkheden binnen de zorgketen
Uitvoeren van alle reanimatievaardigheden rondom opvang pasgeborene en zuigeling
Overdracht aan ketenpartners
 

De Blended Learning training “Newborn  Life Support en PBLS ” van Medac Life Support is gebaseerd op de richtlijn “Reanimatie en ondersteuning van de transitie van het kind bij de pasgeborene”  ERC/NRR 2015. Accreditatie bij beroepsverenging KNOV  is toegekend  voor 7 punten.
Medac beschikt over een aantal zeer ervaren trainers op dit gebied. Medac verzorgt uiteraard  alle trainingsmaterialen en fantomen.
 
Naast deze training verzorgen we de volgende trainingen voor verloskundigen:
- BLS en AED van de volwassen (kraamvrouw)
-inbrengen en verzorgen infuus
-schouderdystocie en stuitbevalling
-Multidisciplinaire teamtrainingen (Team Resource Management)

 
Kosten 175,00 vrij van BTW
Aanmelden via  onze website of mail naar info@medac.nu