KNOV accreditatie voor scenariotraining van Medac voor verloskundigen 1e lijn!

Categoriën:

De KNOV heeft de scenariotraining van Medac voor verloskundigen  geaccrediteerd voor 3 punten

 
Teamtraining 1e lijns verloskundigen 2019
De verloskundige is in staat de kraamvrouw volgens richtlijnen op te vangen en vastgestelde protocollen te gebruiken. Zij worden getraind om accuraat te kunnen handelen bij acute of levensbedreigende opvang van kraamvrouw/pasgeborene. Zij maken daarbij gebruik van andere hulpverleners in de 1e en 2e lijn.

Opzet van de training Ter voorbereiding op de training hebben de deelnemers de diverse onderdelen gevolg te weten: - Schouderdystocie - Newborn Life Support - Basic Life Support training - Bloedverlies tijdens de zwangerschap incl Fluxus - Prikken infuus en andere voorbehouden handelingen

Er worden diverse scenario’s gedraaid waarbij iedereen een rol heeft. Er wordt tijdens deze trainingen de nadruk gelegd op samenwerking en communicatie. Tijdens de scenariotrainingen wordt het geoefende scenario nabesproken, al dan niet ondersteund door het terugkijken van een video van het getrainde scenario. Hierbij ligt de nadruk op positieve feedback en verbeterpunten met betrekking tot (preklinische) handelingen en de onderlinge samenwerking en communicatie met de diverse disciplines in de 1e en 2e lijn. 
 
interesse?
m  info@medac.nu
t    0264427598