Hans Manders, kwaliteitscoördinator en Perifeer Accrediterings Medewerker van de regio Noord Oost Noord Brabant

Categoriën:
Als kwaliteitscoördinator en Perifeer Accrediterings Medewerker van de regio Noord Oost Noord Brabant ben ik intensief betrokken bij de invulling van het kwaliteitsonderwijs voor huisartsen. Met de komst van de huisartsenposten nu meer dan 10 jaar geleden is het aandeel van spoedeisende zorg binnen de contactfrequentie van huisartsen, die werkzaam zijn op de posten, zeer fors toegenomen. De behoefte aan scholing rondom een adequate invulling  van  de spoedeisende zorg, o.a.  in de vorm van oa ABCDE training , was evident.
Bij het zoeken naar een kwaliteitsinstituut, die de kennisleemte op inhoudelijke en praktische manier kon invullen, zijn we jaren geleden terecht gekomen bij Medac. De expertise en de vorm van onderwijs sloten naadloos aan bij het door ons geformuleerde wensenpakket. Inmiddels bestaat naar volle tevredenheid een jarenlange samenwerking, waarbij de positieve evaluaties van de doelgroep nog vermeldenswaardig zijn.