Extern vertrouwenspersoon

Categoriën:

(extern) Vertrouwenspersoon.

Afgelopen week heb ik de opleiding tot "extern vertrouwenspersoon" afgerond bij het LIVP, onderdeel van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Na de zomer volgt inschrijving in het landelijk register van vertrouwenspersonen.
 
Vertrouwenspersonen worden steeds meer ingezet door organisaties. Niet alleen vanuit de wetgeving maar ook vanuit goed werkgeverschap en om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Een goede  werksfeer en een sociaal veilige werkomgeving is ontzettend belangrijk voor medewerkers. De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die worden geconfronteerd met situaties waarin zij ongewenst gedrag ervaren of getuige zijn van integriteitskwesties.
 

De 3 hoofdtaken van de vertrouwenspersoon


-Opvangen, begeleiden en adviseren medewerker
-Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie
-Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van bestuur en MT

 
Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van mijn diensten neem gerust contact op via mail: matthieunas@gmail.com 
of telefonisch 06-28469709