Training: Ego Management training

Categoriën:
Introductie
De MKA die veel te veel wil weten terwijl jij een lastige partus aan het begeleiden bent. Het vervelende telefoongesprek met de dienstdoend gynaecoloog over een cliënt. De ambulanceverpleegkundige waarmee je niet goed kan afstemmen waardoor de overdacht slecht verloopt. Je directe collega waarmee je steeds weer in dezelfde discussie beland.
Een greep uit veel voorkomende situaties in de verloskundige praktijk waarbij ons ego vaak een belangrijke rol blijkt te spelen. Belangrijke vraag is dan; hoe zorg je er in die situaties voor dat jouw rol als coach van de cliënt en betrokkenen gewaarborgd blijft?
 
In de verloskundige praktijk wordt er samengewerkt met verschillende disciplines. Allemaal zorgprofessionals met de beste bedoelingen voor de patiënt. Maar hoe verloopt de samenwerking tussen u en uw collega’s in de zorgketen. Lukt het jou om voldoende je punt helder te communiceren in het teamoverleg? Voel jij je sterk genoeg om iemand aan te spreken op houding of gedrag zeker als het gaat om van buiten je eigen praktijk?
Bijvoorbeeld in contact met ambulanceverpleegkundige, waarnemend verloskundige, kinderarts, gynaecoloog en tweedelijns verloskundige? En hoe verloopt de communicatie met al deze belanghebbende?
 
De training Ego management laat zien hoe persoonlijke kwetsbaarheid een kracht kan worden binnen de genoemde vormen van samenwerken en communicatie. Het geeft handvatten en structuur op persoonlijk niveau, als het in contact met anderen spannend voor je wordt om het contact optimaal te houden. Bijvoorbeeld als processen niet gaan zoals je wil, de samenwerking niet optimaal verloopt of als je ergens stevig op wordt aangesproken, terecht of onterecht.
 
In al deze situaties hebben we de natuurlijke neiging onszelf te beschermen. Ons ego wordt dan als vanzelf actief en we reageren reflexmatig. Wat er echt speelt, komt dan, bedoeld of onbedoeld, niet meer boven water, terwijl dat vaak de sleutel is tot de noodzakelijke beweging. Namelijk positief in contact blijven met elkaar op basis van vertrouwen en verbinding, de basis voor goede zorg en vitaal functionerende teams.
 
De training
Onbewust kan het ego heel bepalend zijn. De training bevat een aantal doeltreffende en relevante oefeningen waarin de deelnemers zelf kunnen nagaan hoe en wanneer hun ego actief wordt in relatie tot directe collega’s en ketenpartners. In een aantal stappen wordt helder welke acties er nodig zijn om het ego te doorbreken. Door meer zelfbewustzijn te beoefenen op basis van bestaande casuïstiek kunnen de deelnemers effectiever leren navigeren als er ego structuren actief worden. Hiermee wordt de weg vrij gemaakt voor optimale zorg en wordt de kans op fouten geminimaliseerd.
 
De training is inspirerend, interactief en nodigt uit om persoonlijke ervaringen over jouw ego te delen en je kwetsbaar op te leren stellen. Zo komen we bij de onderlaag in de communicatie en samenwerking. De onderlaag die vaak wederzijds vertrouwen en een productief contact in de weg staat.
 
Opbouw
In de training worden de volgende punten behandeld:
 
 • Inzicht krijgen op de werking van het ego.
 • Ranking, hoe herken je het ego, van jezelf en dat van anderen.
 • Afweer strategieën van het ego en ontwikkelen van gezonde egofuncties.
 • NGG, (Niet Gevoerde Gesprek) de ondermijnende werking van het niet gevoerde gesprek.
 • Schaamte herkennen en schaamte bestendigheid opbouwen.
 • Inzicht krijgen op onderlinge aannames.
 • Ontwikkeling van zelfreflectie.
 • Gezonde egofuncties toepassen in de praktijk.
 • Communicatieregels voor effectief teamoverleg.
 
Voor wie?
De Medac Vitaal Ego management training is een non technical training, speciaal ontwikkeld voor teamleden van verloskundigenpraktijken, huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en zorginstellingen.
De training sluit aan bij de toenemende behoefte tot persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer en heeft daarmee een positief effect op de duurzame inzetbaarheid van medische professionals.
Medac Vitaal beoogt inzichtelijk te maken dat teams geen optelling van losse delen zijn. We willen bijdragen aan praktische teambullding. In de trainingen wordt onder meer aandacht besteed aan effectief communiceren, goed samenwerken en het creëren van een veilige werkomgeving waarin individuele kwaliteiten door vertrouwen en verbinding meer de ruimte krijgen en zo kunnen bijdragen aan optimale zorg.
 
Eindtermen 
 • Zelfsturing & persoonlijk management
 • Communicatievaardigheden
 • Gesprekstechnieken
 • Effectief communiceren
 • Veilige werkomgeving voor cliënt en zorgprofessional
 • Schaamte bestendigheid
 • Herkennen van egofuncties
 • Teambuilding & Goed samenwerken
 • Coaching
 • Ego management
 • Voorkomen van fixatie fouten
 
Accreditatie
De Ego management training van Medac Vitaal is KNOV geaccrediteerd met  4,5 punten in de categorie B.
 
Interesse? Vul het contactformulier in.

NB! Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht en worden gevalideerd.