CRKBO registratie Medac Life Support Training

Categoriën:
Afgelopen week is er een audit uitgevoerd bij ons opleidingsbureau Medac. We zijn voor de komende jaren wederom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs, het CRKBO. We voldoen  aan de gestelde eisen en zijn vrijgesteld van BTW-plicht.
 
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs
Meer weten:  www.crkbo.nl