1-daagse Instrukteurscursus BLS/AED op 22 november in Arnhem

Categoriën:
Op 22 november is in Arnhem de NRR instrukteurscursus BLS/AED.
 
Cursus Instrukteur BLS/AED  (NRR) Blended Learning
 
Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u aan de juiste voorwaarde te voldoen. De voorwaarde is dat u in het bezit bent van één van onderstaande kwalificaties. 
• arts of verpleegkundige of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5; 
• student Geneeskunde in het bezit van het propedeuse certificaat; 
• afgeronde 1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120 studiepunten behaald); 
• diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg 
• geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp (bv. van organisaties als Het Oranje Kruis, Medic First Aid en Dan
 
Doel cursus:
Opleiding tot instructeur BLS en AED, gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) teneinde als zelfstandig instructeur op te treden.
Cursusduur: 1  dag
 
Inhoud cursus:
Voorbereiding: het maken van 2 E-learningmodules via de Medac Academie
provider BLS/AED en instructor BLS/AED geven toegang tot de 1-daagse cursus
Cursusdag:
• Reanimatie en AED gebruik bij volwassenen
• Didactiek en uitvoeren studieopdrachten,Automatische Externe Defibrillator,

Leerdoelen: 
Na het doorlopen van de cursus is de cursist in staat om: 
• Didactische principes te benoemen;
• Kernelementen voor theoretische instructie te benoemen;
• Kernelementen voor praktische instructie te benoemen;
• De pathosfysiologie van de basale reanimatie volwassenen te benoemen;
• Basale reanimatie volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen uit te voeren;
• De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie te benoemen;
• Te benoemen wanneer een AED moet worden ingezet;
• De werking van defibrillatie te benoemen;
• De AED te bedienen en te incorporeren in de basale reanimatie;
• Voorwaarden en beperkingen van het gebruik van een AED te benoemen;
• Didactische principes voor het onderwijs in basale reanimatie en AED te benoemen en toe te passen;
• Instructie en bediening van een AED te verzorgen;
• Diverse materialen en soorten AED’s te benoemen, te bedienen en te demonstreren;
 
Certificering:
Indien de cursist slaagt, zal Medac deze aanmelden als kandidaat instructeur in het Cursisten Registratie Systeem van de Nederlandse Reanimatie Raad.
Hierna dient de cursist nog onder begeleiding van een reeds geregistreerde instructeur twee maal een cursus mee moeten lopen, dit op eigen iniatief van de cursist. Zodra dit heeft plaatsgevonden, zal de inschrijving door de NRR worden omgezet naar het definitief instructeurschapl
 
Hercertificering:  
Om de registratie geldig te houden, dient de cursist elke twee jaar een herhalingsbijeenkomst bij te wonen. MEDAC stuurt u hiervoor een reminder.
 
Prijs:  
€ 425,00 .
Prijs is inclusief lunch, koffie, thee, cursusmateriaal en certificering.
Cursuslocatie:  Incompany en/of op een locatie in u regio.
Meer informatie  
026-4427598 
M 06-28469709 
e-mail: info@medac.nu